logo

AFSN Data Personvern

Aviation Fueling Services Norway AS, («AFSN» / «vi»), 914 948 681, Postboks 1154 Sentrum, 0107 Oslo er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

1. PERSONLIG DATA

AFSN er forpliktet til ditt privatliv og bestreber alltid å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. AFSNs mål er å overholde alle gjeldende lover og regler om beskyttelse av personopplysninger. Denne policyen vil hjelpe deg å forstå hvilke typer personopplysninger AFSN samler inn og hvordan de brukes.

2. HVORFOR BEHANDLER VI DIN PERSONLIGE DATA?

Vi behandler personopplysningene du oppgir eller har gitt oss til å ta skritt på forespørsel før du inngår en kontrakt. Når kundeforholdet er opprettet, må vi behandle dine personopplysninger for å identifisere, administrere og administrere klientforholdet som du er en del av. Styring av kundeforholdet som beskrevet i dette avsnitt 2 inkluderer for eksempel kommunikasjon med deg via e-post eller telefon, oppfølging, levering, fakturering, klagebehandling og undersøkelse av din tilfredshet. Vi vil også samle inn dine personlige data på nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler, inkludert statistikk, for å forbedre tjenestene våre. I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler for å sende deg tilpassede annonser og kampanjer, i tillegg til annet markedsføringsmateriell.

3. HVILKE PERSONLIGE DATA BEHANDLER VI?

Vi vil behandle den personlige informasjonen du gir eller har gitt oss eller som vi har samlet inn på vår hjemmeside ved hjelp av informasjonskapsler for å administrere ditt kundeforhold eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Den personlige informasjonen som AFSN behandler inkluderer blant annet ditt MVA-nummer og / eller personnummer (hvis du har oppgitt dette), ditt navn og / eller firmanavn, fødselsdato, (hvis du har oppgitt dette), e-post adresse, IP-adresse og telefonnummer.

4. JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA

AFSN vil i noen situasjoner få ditt samtykke for å behandle dine personopplysninger, og vil da ha et juridisk grunnlag for å behandle dine data i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger kan også finnes i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR, der behandling er nødvendig for å utføre en kontrakt med deg eller for å ta skritt på forespørsel fra deg før inngå kontrakt. Videre kan hjemmel finnes i artikkel 6 nr. 1 bokstav f) til GDPR (balansering av interesser). Interessene som AFSN forfølger er beskrevet i avsnitt 2 ovenfor som beskriver formålet.

5. Mottakere og overføring av personopplysningene

Bruk av dine personopplysninger kan føre til at data blir behandlet sammen med data i andre poster både i og utenfor EU / EØS og at dine personopplysninger blir overført til og behandlet av andre selskaper i Shell-gruppen til de formålene som er beskrevet ovenfor i samsvar med med gjeldende lover og forskrifter. Informasjonen kan også behandles med data fra eller deles med våre myndigheter eller partnere, for eksempel for tredjepartsleverandører av betaling eller kredittkorttjenester. AFSN er alltid ekstremt forsiktig når det gjelder slik bruk.

AFSN kan overføre dine personopplysninger til utlandet, inkludert til ikke-EU / EØS-land. Slik overføring vil kun skje når det er tilstrekkelig rettslig grunnlag. Overføring av data til utlandet vil normalt være basert på EU Model Clause-baserte avtaler. En oversikt over selskapets bruk av prosessorer og overføring av personopplysninger til utlandet kan leveres av selskapet på forespørsel.

Hvis hele eller deler av AFSNs forretningsaktiviteter blir solgt til eller integrert med en annen virksomhet, vil dine personlige data bli gitt til rådgiverne våre og også gitt til den nye eieren av virksomheten.

6. HVORDAN SKAL VI VERNE DIN PERSONLIGE DATA?

For å beskytte personopplysningene vi behandler om deg, har vi iverksatt flere sikkerhetstiltak. Vi har implementert sikkerhetsprosedyrer og tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte din personlige informasjon, for eksempel sertifiseringsprosedyrer for nettleser. I tillegg har vi tilstrekkelig brannmurer og antivirusprogrammer til å beskytte mot og forhindre uautorisert tilgang til nettverket. Fysisk tilgang til lokalene der informasjonen er lagret er begrenset og personalet som kreves identifisert for tilgang. Vi vil sikre at bare de av våre ansatte som absolutt trenger tilgang til dine personlige data, vil få slik tilgang.

7. HVOR LENGE VIL AFSN LAGRE PERSONLIG INFORMASJON?

Dine personopplysninger blir ikke lagret lenger enn nødvendig for de formålene som er nevnt i seksjon 2. Som hovedregel blir dine personopplysninger slettet når du ikke lenger er en registrert kunde hos AFSN. Du skal når som helst kunne velge bort å være kunde.

8. HVA ER DINE RETTIGHETER RUNDT DATAFARE?

Lov om databeskyttelse gir deg visse rettigheter som din person. Du har rett til å bli informert om vår bruk av dine personopplysninger. Som sådan får du tilgang til denne personvernpolitikken når som helst og spesielt før registrering på vår hjemmeside.

Den registrerte har også rett til: (i) be om tilgang til din personlige dato; (ii) be om rettelse av dine personopplysninger; (iii) be om sletting av dine personopplysninger; (iv) be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger; (v) be om dataportabilitet; (vi) innvende mot behandlingen av dine personopplysninger. Hvis behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke, har den ansatte rett til å trekke tilbake samtykket når som helst med fremtidig virkning. Den registrerte har også rett til å inngi en klage til den kompetente databeskyttelses- / overvåkingsmyndigheten.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter ovenfor, kan du kontakte AFSN Chief Data Officer:
frode.engseth@afsn.no