Produkter

Nedenfor kan du lese mer om hvilken type drivstoffprodukter vi kan tilby våre kunder

AVGAS 100LL

Avgas 100LL brukes i små stempelmotordrevne fly innen General Aviation-samfunnet. Overveiende aktiviteter som private piloter, flytrening, flyklubber og sprøyting av avlinger.

Denne karakteren er den lave blyversjonen av Avgas 100. Lav bly er et relativt begrep. Det er fremdeles opp til 0,56 g / liter bly i Avgas 100LL. Denne karakteren er oppført i samme spesifikasjoner som Avgas 100, nemlig ASTM D 910 og UK DEF STAN 91-90.

Avgas 100LL er farget blått.

JET A-1

Jet A-1 er et brennstoff av kerosin som er egnet for de fleste turbinmotorer. Den har et flammepunkt minimum 38 grader C og et frysepunkt på maksimalt -47 grader C.

De viktigste spesifikasjonene for Jet A-1-klasse er den britiske spesifikasjonen DEF STAN 91-91 (Jet A-1) Nato-kode F-35, (tidligere DERD 2494) og ASTM-spesifikasjonen D1655 (Jet A-1) .